سی دی باغ گلها قرآن آموز برای پیش دبستانیها

سی دی باغ گلها(قرآن آموز برای پیش دبستانی‌ها)

30,000 تومان

مجموعه 28 برنامه ضبط شده استاد محسنی از دروس کتاب کار 1 و 2 درباره شیوه قرآن آموزی و روخوانی قرآن کریم برای کودکان است. فیلمها بسیار جذاب با شیوه قصه و داستان و در فضای کلاس شاد و محیط پارک زیبا ضبط شده است. طی 28 جلسه و در مدت زمان 28 هفته کودک خود را قرآن خوان می کنید و او قادر است عبارات قرآنی را از روی قرآن برای شما قرائت نماید

مجموعه 28 برنامه ضبط شده استاد محسنی از دروس کتاب کار 1 و 2 درباره شیوه قرآن آموزی و روخوانی قرآن کریم برای کودکان است. فیلمها بسیار جذاب با شیوه قصه و داستان و در فضای کلاس شاد و محیط پارک زیبا ضبط شده است. طی 28 جلسه و در مدت زمان 28 هفته کود خود را قرآن خوان می کنید و او قادر است عبارات قرآنی را از روی قرآن برای شما قرائت نماید

درخواستهای عمومی

هیچ درخواستی وجود ندارد.