کتاب کار کودک2 قرآن آموز پیش دبستانیها

کتاب کار کودک(قرآن آموزی) جلد 2

25,000 تومان

کتاب کار کودک جلد 2، واحد کار آموزش روخوانی قرآن کریم ویژه کودکان 5 تا 6 ساله با ویؤایش جدید چاپ شصت و هفتم، بهترین کتاب قرآن آموزی برای مقطع پیش دبستانی است. این سبک آموزش قرآن به کودکان توسط چهره ماندگار فرهنگی کشور جناب استاد محسنی ابداع شده است و بیش از 40 سال است که در مکاتب قرآنی تجربه می شود.

کتاب کار کودک جلد 2، واحد کار آموزش روخوانی قرآن کریم ویژه کودکان 5 تا 6 ساله با ویؤایش جدید چاپ شصت و هفتم، بهترین کتاب قرآن آموزی برای مقطع پیش دبستانی است. این سبک آموزش قرآن به کودکان توسط چهره ماندگار فرهنگی کشور جناب استاد محسنی ابداع شده است و بیش از 40 سال است که در مکاتب قرآنی تجربه می شود.

درخواستهای عمومی

هیچ درخواستی وجود ندارد.