کتاب کار کودک1- قرآن آموزی ویژه پیش دبستانی

کتاب کار کودک(قرآن آموزی) جلد1

20,000 تومان

کتاب کار کودک جلد 1، واحد کار آموزش روخوانی قرآن کریم ویژه کودکان 5 تا 6 ساله با ویؤایش جدید چاپ شصت و هفتم، بهترین کتاب قرآن آموزی برای مقطع پیش دبستانی است. این سبک آموزش قرآن به کودکان توسط چهره ماندگار فرهنگی کشور جناب استاد محسنی ابداع شده است و بیش از 40 است که در مکاتب قرآنی تجربه می شود.

کتاب کار کودک جلد 1، واحد کار آموزش روخوانی قرآن کریم ویژه کودکان 5 تا 6 ساله با ویؤایش جدید چاپ شصت و هفتم، بهترین کتاب قرآن آموزی برای مقطع پیش دبستانی است. این سبک آموزش قرآن به کودکان توسط چهره ماندگار فرهنگی کشور جناب استاد محسنی ابداع شده است و بیش از 40 است که در مکاتب قرآنی تجربه می شود.

درخواستهای عمومی

هیچ درخواستی وجود ندارد.