کتاب کار کودک1- قرآن آموزی ویژه پیش دبستانی

کتاب کار کودک1

28,000 تومان

کتاب کار کودک 1 (روستای گل سرخ) ویرایش جدید با اصلاحات

واحد کار آموزش روخوانی قرآن کریم ویژه کودکان 5 تا 6 ساله

با ویرایش جدید چاپ شصت و هفتم، بهترین کتاب قرآن آموزی برای مقطع پیش دبستانی است. این سبک آموزش قرآن به کودکان توسط چهره ماندگار فرهنگی کشور جناب استاد محسنی ابداع شده است و بیش از 40 سال است که در مکاتب قرآنی تجربه می شود.

ویژه مراکز پیش دبستانی،مهدهای امین حوزه های علمیه و مهدالرضا (ع) آستان قدس رضوی جهت آموزش حروف الفبا و روخوانی و روانخوانی قرآن کریم به کودکان

کتاب کار کودک 1 (روستای گل سرخ) ویرایش جدید با اصلاحات

واحد کار آموزش روخوانی قرآن کریم ویژه کودکان 5 تا 6 ساله

با ویرایش جدید چاپ شصت و هفتم، بهترین کتاب قرآن آموزی برای مقطع پیش دبستانی است. این سبک آموزش قرآن به کودکان توسط چهره ماندگار فرهنگی کشور جناب استاد محسنی ابداع شده است و بیش از 40 سال است که در مکاتب قرآنی تجربه می شود.

ویژه مراکز پیش دبستانی،مهدهای امین حوزه های علمیه و مهدالرضا (ع) آستان قدس رضوی جهت آموزش حروف الفبا و روخوانی و روانخوانی قرآن کریم به کودکان

درخواستهای عمومی

هیچ درخواستی وجود ندارد.