قرآن-برای-کودکان

قرآن برای کودکان

35,000 تومان

کتاب قرآن برای کودکان ویژه پیش دبستانی و قابل استفاده در تمام مهدهای قرآنی با شیوه نوین آموزش قرآن کریم است.

این کتاب شامل سوره و آیات قرآن کریم است که در جشن قرآنی(بعد از اتمام کتاب کار کودک1) که حدود سه ماه از سال آموزشی که می گذرد به نوآموز پیش دبستانی داده می شود.

این کتاب همزمان با کتاب کار2 تدریس می شود.

مربی آرام آرام با توجه به آموزش های داده شده قرائت آیات را با کودک کار می کند تا او به روخوانی قرآن تسلط یابد.

کتاب قرآن برای کودکان ویژه پیش دبستانی و قابل استفاده در تمام مهدهای قرآنی با شیوه نوین آموزش قرآن کریم است.

این کتاب شامل سوره و آیات قرآن کریم است که در جشن قرآنی(بعد از اتمام کتاب کار کودک1) که حدود سه ماه از سال آموزشی که می گذرد به نوآموز پیش دبستانی داده می شود.

این کتاب همزمان با کتاب کار2 تدریس می شود.

مربی آرام آرام با توجه به آموزش های داده شده قرائت آیات را با کودک کار می کند تا او به روخوانی قرآن تسلط یابد.

درخواستهای عمومی

هیچ درخواستی وجود ندارد.