بازی-و-آموزش

بازی و آموزش

20,000 تومان

بازی و آموزش: آموزش نوین قرآن کریم، روخوانی همراه با تجوی، ویژه دوره پیش‌دبستانی

این کتاب راهنمای کاربردی و شیوه تدریس کتاب کار کودک برای مربیان است که شامل همه درسهای کتاب کار1 و کتاب کار2 استاد محسنی است.

بازی و آموزش: آموزش نوین قرآن کریم، روخوانی همراه با تجوی، ویژه دوره پیش‌دبستانی

این کتاب راهنمای کاربردی و شیوه تدریس کتاب کار کودک برای مربیان است که شامل همه درسهای کتاب کار1 و کتاب کار2 استاد محسنی است.

درخواستهای عمومی

هیچ درخواستی وجود ندارد.